Zarchiwizowane

Przeglądy instalacji gazowych i wentylacji – os. Wyszyńskiego

KOMUNIKAT

 

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 62 Ustawy Prawo budowlane Zakład Usługowy KOM-GAZ Andrzej Konieczny z siedzibą w Wieluniu będzie na zlecenie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji w budynkach Spółdzielni. Spółdzielnia informuje , że kontrole będą przeprowadzone we wszystkich lokalach mieszkalnych w następujących terminach i budynkach :

16.05.2022r  / poniedziałek /    – os. Wyszyńskiego blok nr 13

17.05.2022r   / wtorek/              – os. Wyszyńskiego bloki nr  14 i 15

18.05.2022r   / środa /                – Os. Wyszyńskiego bloki nr 16 i 17

19.05.2022r   / czwartek /          – Os. Wyszyńskiego bloki nr 18 i 19

20.05.2022r   / piątek /               – Os. Wyszyńskiego blok  nr 20

 

Kontrola jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.  Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się urządzenia gazowe oraz kratki wentylacyjne.                                                                                                                                           

                                                  

 Wieluń dn. 12.05.2022r                                                 Zarząd Spółdzielni