Zarchiwizowane

Materiały na Walne Zgromadzenie członków WSM w 2019 r.

Projekt statutu WSM: 2019_projekt_statutu_wsm

Poprawka do projektu statutu WSM: 2019_poprawka_do_statutu_2

Sprawozdanie finansowe: 2019_sprawozdanie_finansowe

Sprawozdanie z działalności WSM: 2019_sprawozdanie_z_dzialalnosci_wsm

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej WSM: 2019_sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN

Sprawozdanie z wykonania uchwał: 2019_sprawozdanie_z_wykonania_uchwal

Uchwały na Walne Zgromadzenie: 2019_uchwaly_walnego_zgromadzenia

KRS lustracja: 2019_krs_lustracja

Wnioski i oświadczenia kandydata do RN: 2019_wnioski_i_oswiadczenia_kandydata

Pełnomocnictwa: 2019_pelnomocnictwa

Informacja o PDO kandydata na członka RN: 2019_INFORMACJA_O_PDO_kandydata_na_czlonka_na_RN

Informacja o PDO osoby zgłaszającej członka RN: 2019_INFORMACJA_O_PDO_osoby_zglaszajacej_czlonka_na_RN

Informacja o PDO pełnomocnika i eksperta: 2019_INFORMACJA_O_PDO_pelnomocnika_i _eksperta